Spowiadam się, bo żyję w prawdzie o konieczności nieustannego nawracania się. A według św. Jana Pawła II nawracanie się zawsze polega na odkrywaniu miłości Ojca bogatego w miłosierdzie. Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia (…) jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy. (…) Ci, którzy w taki sposób poznają Boga nie mogą żyć inaczej niż stale się do Niego nawracając, (DiM,13). Na tej drodze istotne jest regularne korzystanie z sakramentu pojednania. Wszakże bez gruntownego, pogłębionego i systematycznego rachunku sumienia nie staniemy ani w prawdzie ani nie nabędziemy stałego usposobienia duszy pozwalającego iść drogą nieustannego nawrócenia. Wszystkich, którzy pragną owocnie korzystać ze spowiedzi, a mają „problem” z rachunkiem sumienia, zapraszamy na wielkopostne rekolekcje o tym, że do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, przeprowadzony w świetle słowa Bożego (Katechizm, 1454).

Więcej informacji, plan oraz zapisy na stronie internetowej rekolekcji Spowiadam się bo żyję …

Serdecznie zapraszamy!