Zapraszamy dzieci na zajęcia w świetlicy Betlejemka.

Zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki od 14.30 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 13.00.

Osoby potrzebujące pomocy w nauce z matematyki zapraszamy w środy od 15.30 do 17.00.

Zajęcia współfinansowane są ze środków Gminy Jeleśnia.

Więcej informacji na temat zajęć u o. Krzysztofa