Zapraszamy do Cafe Siena 3 marca w piątek o godz. 19 na spotkanie zatytułowane Byli stąd –  wokół polsko – żydowskiej historii mieszkańców Żywca i okolic, które przypomni losy Żydów w XX wieku a także historię naszego krajana, Pana Wojciecha Basika, uhonorowanego tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Poprowadzi je Aleksandra Bura, polonistka i autorka publikacji o tematyce żydowskiej.