Zapraszamy na sobotę 29 kwietnia na „rynek korbielowski” na piknik rodzin połączony ze zlotem pojazdów zabytkowychotwarciem nowej siedziby Muzeum Motóra. Początek imprezy o 10.00 a w planie:

10.00 – przyjazd gości i rozmieszczenie na parkingu pojazdów zabytkowych

10.30 – przecięcie wstęgi nowej siedziby Muzeum

10.45-11.15 – mecz ojcowie / dzieci

11.30 – 12.30 – konkurencje sprawnościowe

12.30 – 13.00 – mecz żony / mężowie

13.00 – poczęstunek (najlepszy w okolicy żurek z klasztornej kuchni, kiełbaski z grilla, pieczenie kiełbasy na ognisku)

13.30 – 14.15 – przejazd zabytkowymi samochodami i motorami do dworca w Jeleśni

    W czasie całej imprezy zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto do Cafe Siena oraz na żurek z klasztornej kuchni i kiełbaski z grilla. Organizatorami pikniku są: Dominikanie w Korbielowie; Korbielowskie Koło Gospodyń Wiejskich; LKS – Korbielów; Muzeum Motóra.