W klasztorze istnieje możliwość skorzystania z darmowego wsparcia psychologicznego.

Pomoc ta jest bezpłatna i adresowana do wszystkich potrzebujących, niezależnie od wieku. W okresie epidemii możliwe jest również uzyskanie wsparcia w formie zdalnej.

Aby z takiej pomocy skorzystać należy zapisać się

  • – u o. Krzysztofa (tel. 606 274 396)
  • – bądź poprzez drogę e-mail: [email protected]