W ramach Uniwersytetu korbielowskiego prowadzimy zajęcia językowe i komputerowe.

Kurs angielskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i konwersatorium rozpoczął się początkiem października 2015 roku. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególny sposób do osób dorosłych. Zajęcia prowadzi p. Aldona Studencka. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy we środy od 17.00 do 20.00. Zajęcia w każdej grupie trwają godzinę zegarową. Zajęcia są symbolicznie odpłatne.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym rozpoczął się początkiem października 2015 roku. Adresowany jest do osób dorosłych i starszych. Zajęcia prowadzi o. Krzysztof Ruszel OP oraz p. Ryszard Szczęśnik. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy w środy od 19.30 do 21.00. Kurs komputerowy jest bezpłatny.