W ramach Uniwersytetu korbielowskiego prowadzimy zajęcia językowe i komputerowe.

Kurs angielskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i konwersatorium rozpoczął się początkiem października 2015 roku. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególny sposób do osób dorosłych. Zajęcia prowadzi p. Aldona Studencka. Zajęcia w każdej grupie trwają godzinę zegarową. Zajęcia są symbolicznie odpłatne.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym rozpoczął się początkiem października 2015 roku. Adresowany jest do osób dorosłych i starszych. Zajęcia prowadzi o. Krzysztof Ruszel OP oraz p. Ryszard Szczęśnik. Kurs komputerowy jest bezpłatny.

Więcej informacji u o. Krzysztofa (796 137 140)