W ramach Uniwersytetu Korbielowskiego prowadzimy zajęcia językowe i komputerowe.

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym i konwersatorium rozpoczął się początkiem października 2015 roku. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególny sposób – do osób dorosłych. Zajęcia prowadzi p. Aldona Studencka. Zajęcia w każdej grupie trwają godzinę zegarową. Zajęcia są symbolicznie odpłatne.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym rozpoczął się początkiem października 2015 roku. Adresowany jest do osób dorosłych i starszych. Zajęcia prowadzi o. Krzysztof Ruszel oraz p. Ryszard Szczęśnik. Kurs komputerowy jest bezpłatny.

Więcej informacji u o. Proboszcza.