1) Zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia u Królowej Aniołów. Spotkanie rozpoczniemy jak co miesiąc Mszą świętą o 19.00 w kaplicy w klasztorze.

2) Dzisiejsza niedziela, jednocześnie święto Bożego Miłosierdzia ustanowione przez Jana Pawła II, jest ważnym dniem dla wielu pokoleń dominikanów, ponieważ w tym dniu składamy śluby wieczyste łącząc się na stałe z Zakonem. Polecamy modlitwie braci, którzy dziś, w naszym klasztorze w Krakowie składają śluby wieczyste.

3) Zapraszamy w dniu dzisiejszym na 17.30 na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4) W środę od 19.00 zapraszamy na cichą, półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu.

5) Już dzisiaj zapraszamy na sobotę 29 kwietnia na „rynek korbielowski” na piknik rodzin połączony ze zlotem pojazdów zabytkowych i otwarciem nowej siedziby Muzeum Motóra.

6) Radę parafialną zapraszamy na spotkanie w czwartek o 19.00 w klasztorze. Tematem spotkania będzie przygotowanie pikniku rodzinnego.

7) Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego.

8) Zapraszamy do Cafe Siena.