Plan przygotowania.

Dzieci przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej przez katechezę w szkole oraz przez różne spotkania.
Do I Komunii Świętej dzieci przystępują w klasie III.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

 

O sakramencie Eucharystii – zobacz