kosciol

Korbielowska parafia leży na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Została erygowana 7 października 1993 roku. Na jej obszarze mieszka ok. 1200 osób. Murowany kościół parafialny pw. NMP Królowej Aniołów został poświęcony 15 sierpnia 1936 roku, a konsekrowano go 19 sierpnia 2000 roku.

W głównym ołtarzu kościoła został umieszczony obraz NMP. Pierwotnie był on wystawiony w dominikańskim kościele w Bohordczanach (diecezja lwowska). Drewniany klasztor i kościół w Bohorodczanach ufundowała dla Dominikanów Konstancja Potocka. Parafię ustanowiono w 1691 roku, z tego też roku pochodzi pierwsza wzmianka o obrazie. Według Sadoka Barącza i Konstantego M. Żukiewicza, autorów opracowań o sanktuariach Maryjnych, już w tym pierwotnym kościele był obecny, zachowany do dziś, „Obraz Maryi, na płótnie malowany w pół osobie, z Dzieciątkiem na lewej ręce, w prawej z berłem i z koronami na głowach, długości 1 metr i 10 centim., szerokości pół metra i 26 centim., [i] słynął wielkimi łaskami”. Poprzez wieki w sercach mieszkańców gruntowała się coraz bardziej wdzięczność płynąca z przekonania, że Matka Boża mocno wspiera i dobrze prowadzi przez życie tych, którzy się przed Jej obrazem modlą. Tę wdzięczność zamierzano wyrazić w rocznicę 250-lecia obecności Maryi w Bohorodczanach. Tak więc rozpoczęto przygotowania do koronacji w 1941 roku Jej wizerunku koronami papieskimi. Mimo też całkowitego zniszczenia tamtej świątyni na skutek walk na froncie I wojny światowej, obraz cudownie ocalał. Ten fakt miał zresztą pomóc w ukoronowaniu wizerunku papieskimi koronami. Czynione starania, by podziękować Pani Bohorodczańskiej, wyrażone w geście nałożenia koron, udaremniła II wojna światowa. Zmuszeni do wyjazdu w 1944 roku Dominikanie, aby zapewnić obrazowi bezpieczeństwo, zabrali Go ze sobą i zdeponowali go w klasztorze dominikańskim w Jarosławiu. Dopiero stamtąd w 1974 roku obraz trafił do Korbielowa. W opracowaniach historycznych czytamy, że: „od 2 sierpnia 1974 roku obraz znajduje się w Korbielowie k. Żywca, w parafii, w której pracują Dominikanie; umieszczony został, tak jak w Bohorodczanach, w ołtarzu głównym. Tu cieszy się wielką czcią miejscowych góraliˮ. Czytamy ponadto, że obraz ten tutejsi parafianie nazywają Panią Korbielowską.

Ponadto na terenie parafii znajduje się zbudowana w 1875 roku murowana kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Korbielów-Kamienna). Oprócz niej są jeszcze dwie kaplice: w Korbielowie Górnym, pw. NMP Częstochowskiej, murowana, zbudowana w 1886 roku oraz w Korbielowie Dolnym, drewniana, zbudowana w 1866 roku.

0_IMG_7413

Uroczystość odpustowa jest obchodzona w I-ą niedzielę po 2 sierpnia.

Zapraszamy do zapoznania się z dłuższą wersją historii autorstwa p. Andrzeja Majewskiego.