Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

rozaniec_01Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

„Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp. Sheen.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.

Ceremoniał Żywego Różańca

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
  • • w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Żywy Różaniec w Naszej Parafii

Obecnie opiekunem Żywego Różańca w naszej parafii jest o. Stanisław Gołąb OP.

Po powstaniu w ubiegłym roku nowej róży, stan Żywego Różańca na koniec roku 2015 obejmuje 80 osób – 4 pełne róże:

Róża 1 – p.w. Matki Bożej Anielskiej
Róża 2 – p.w. św. Jacka,
Róża 3 – p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,
Róża 4 – p.w. św. Jana Pawła II.
Zaproszenie projekt_02_Q - 0002

Zmiana tajemnic różańcowych w naszej Parafii odbywa się  w pierwszą niedzielę miesiąca.

Intencje Żywego Różańca w 2016 roku

STYCZEŃ – modlimy się o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach

LUTY  modlimy się o zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających

MARZEC   modlimy się za przystępujących do sakramentu pokuty o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o dar cierpliwości, mądrości i roztropności dla nich

KWIECIEŃ   dziękujemy Panu Bogu za św. Faustynę, która przybliżyła światu Boże Miłosierdzie i prosimy, by Miłosierdzie Boże dotknęło i przemieniło osoby  żyjące tak, jakby Boga nie było

MAJ   modlimy się za wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej

CZERWIEC –  modlimy się o mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży

LIPIEC –  modlimy się za przebywających na urlopach i wakacjach – o dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Boga

SIERPIEŃ   modlimy się o trzeźwość naszego narodu

WRZESIEŃ   modlimy się za dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów o błogosławieństwo Boże dla nich w nauce, w wychowaniu oraz o łaskę pogłębiania życia duchowego

PAŹDZIERNIK –  modlimy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego

LISTOPAD  modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące

GRUDZIEŃ   modlimy się za bezrobotnych, cierpiących, samotnych i niekochanych.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej.
Zaproszenie projekt_02_Q - 0001