Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

rozaniec_01Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

„Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp. Sheen.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.

Ceremoniał Żywego Różańca

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
  • • w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Żywy Różaniec w Naszej Parafii

Obecnie opiekunem Żywego Różańca w naszej parafii jest o. Artur Karkoszka OP.

Stan Żywego Różańca na koniec roku 2017 obejmuje 100 osób – 5 pełnych róż:

Róża 1 – p.w. Matki Bożej Anielskiej
Róża 2 – p.w. św. Jacka,
Róża 3 – p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,
Róża 4 – p.w. św. Jana Pawła II
Róża 5 – p.w. Matki Bożej Fatimskiej
Zaproszenie projekt_02_Q - 0002

Zmiana tajemnic różańcowych w naszej Parafii odbywa się  w pierwszą niedzielę miesiąca.

Intencje Żywego Różańca w 2018 roku

STYCZEŃ – modlimy się o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach

LUTY  modlimy się o zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających

MARZEC   modlimy się za przystępujących do sakramentu pokuty o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o dar cierpliwości, mądrości i roztropności dla nich

KWIECIEŃ   dziękujemy Panu Bogu za św. Faustynę, która przybliżyła światu Boże Miłosierdzie i prosimy, by Miłosierdzie Boże dotknęło i przemieniło osoby  żyjące tak, jakby Boga nie było

MAJ   modlimy się za wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej

CZERWIEC –  modlimy się o mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży

LIPIEC –  modlimy się za przebywających na urlopach i wakacjach – o dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Boga

SIERPIEŃ   modlimy się o trzeźwość naszego narodu

WRZESIEŃ   modlimy się za dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów o błogosławieństwo Boże dla nich w nauce, w wychowaniu oraz o łaskę pogłębiania życia duchowego

PAŹDZIERNIK –  modlimy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego

LISTOPAD  modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące

GRUDZIEŃ   modlimy się za bezrobotnych, cierpiących, samotnych i niekochanych.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej.
Zaproszenie projekt_02_Q - 0001

Ze Spotkania Wspólnoty Żywego Różańca z bp. Piotrem Gregerem
podczas wizytacji kanonicznej
w Parafii Królowej Aniołów w Korbielowie:

Z prośbą o modlitwę do Pasterza naszej diecezji zwraca się również korbielowska Wspólnota Żywego Różańca. Obecnie liczy ona pięć 20-osobowych róż. Róża Matki Bożej Anielskiej, Róża św. Jacka, Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jana Pawła II i Matki Bożej Fatimskiej. Róże czwarta i piąta powstały w ostatnich trzech latach. Celem naszej modlitewnej wspólnoty jest przede wszystkim wspieranie działalności misyjnej Kościoła. „Modlitwa różańcowa – jak to określił św. Jan Paweł II – jest modlitwą człowieka za człowieka… jest modlitwą za wszystkich ludzi świataˮ.
W każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.00 modlimy się wspólnie dziesiątką różańca w kościele. Również w pierwszosobotnie wieczory i w dni fatimskie (od maja do października) gromadzimy się u Królowej Aniołów na wspólnej modlitwie. Mamy świadomość tego, co objawiła Matka Boża w Fatimie, że tylko oddanie się Jej Niepokalanemu Sercu uratuje świat. Wówczas wszystko, co zbrukane przez zło, znajdzie ratunek w ramionach Matki i szatan nie będzie miał już do tego dostępu. Zło zacznie się cofać, aż w końcu zniknie w promieniach miłości Maryi.
Modlitwa 100-osobowej wspólnoty – w parafii liczącej dzisiaj 835 osób – to potężny parasol Bożej ochrony rozpostarty nad wspólnotami, w których żyjemy i pracujemy, nad naszą parafią, naszą diecezją, naszą Ojczyzną. Swoją modlitwą obejmujemy szczególnie gorąco naszych pasterzy. Błagamy Boga, by szatan do ziarna hojnie rozsiewanego po bielsko-żywieckiej ziemi nie dosypał kąkolu.

Gabriela Dendys
Korbielów, 29 kwietnia 2018