I. Uwagi ogólne

1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą Świętą.
2. Ministranci służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Komunię.
3. Strój ministranta powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie założony.
4. Ministrant jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole, w domu rodzinnym.
5. Ministrant daje wzór i pokazuje jak można naśladować Chrystusa.

II. Modlitwa przed i po służeniu

1. Ministranci ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci sami odmawiają modlitwę przed służeniem. Prowadzi ją ceremoniarz lub, gdy go nie ma, najstarszy ministrant.
3. Po Mszy świętej ministranci odmawiają modlitwę po służeniu.

III. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku.
2. Ceremoniarz lub najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne. Ceremoniarz odpowiada za porządek na wieszaku z komżami.
3. Kandydatura ministranta trwa minimum 1 miesiąc. Kandydaci po ukończeniu okresu próby mają obłóczyny w komżę. Ceremoniarz zawsze służy w albie.
4. Wszyscy ministranci biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

IV. Punktacja

1. Msza św. w ciągu tygodnia rano lub wieczorem – 3 pkt.
2. Msza św. w niedzielę i uroczystości – 2 pkt.
3. Roraty, pielgrzymka lub nabożeństwo fatimskie – 4 pkt.
4. Msza św. wraz z nabożeństwem – 5 pkt, tylko nabożeństwo – 2 pkt.
5. Czytanie na Mszy św. – 3 pkt.
6. Zbiórka ministrancka – 4 pkt.
7. Nieodpowiednie zachowanie na zbiórce – (-2) pkt.
8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na swoim dyżurze lub zbiórce ministranckiej – (-5) pkt.
9. Złe zachowanie w Kościele lub szkole – zawieszenie bądź wykluczenie z ministrantury.

V. Kary i nagrody

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje.
2. Te same zasady, co w punkcie 1 dotyczą także tych ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (np. nieodpowiednie zachowanie w szkole, itp.).
3. Po kolędzie będą chodzić ministranci mający najwięcej punktów.
4. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.

Regulamin został zatwierdzony przez o. Proboszcza obowiązuje od roku szkolnego 2016/2017 do odwołania.