O sakramencie małżeństwa.

Najbliższy kurs przedmałżeński będzie od 3-5 listopada 2017 prowadzony przez małżeństwo Marty i Marka Babików. Więcej informacji o programie i zapisach na stronie: Weekendowy Kurs Przedmałżeński 03-05.11.2017 lub pod tel. 664 050 165 (pn-sb 17:00-19:00).

Przy naszym klasztorze prowadzone indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej. Poradnię Rodzinną prowadzi p. Barbara Czul. Aby skorzystać z Poradni należy zadzwonić pod numer 725 149 980 i umówić się na spotkanie.


 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać minimum pół roku wcześniej.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu (data  wystawienia świadectwa chrztu, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania,
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

 


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ