Sakramentu chrztu udzielamy w niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00

  • Dziecko do chrztu należy zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą.
  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do przedstawienia w kancelarii danych osobowych, a więc: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.

Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszym kościele, zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca aktualnego zamieszkania.
 

O sakramencie odrodzenia – zobacz