Cmentarz

Mapa cmentarza z rozmieszczeniem grobów

 

Lista Grobów nieopłaconych i tym samym przeznaczonych do ponownego pochówku

Kwatera A

Nr

Lokalizacja

Ostatnio pochowana osoba

9

A/3/2

BD

10

A/3/3

Franciszek Gnojczak +1976

18

A/5/2

Jan Kamiński +1975

54

A/8/6

BD

55

A/8/7

BD

67

A/8/19

BD

68

A/8/20

BD

79

A/9/10

BD

84

A/10/1

BD

105

A/11/6

Anna Michalec + 1968

108

A/11/9

BD

139

A/15/3

Kwatera B

Nr

Lokalizacja

Ostatnio pochowana osoba

197

B/2/27

Jan Majcherek +1965

198

B/2/28

BD

Kwatera C

Nr

Lokalizacja

Ostatnio pochowana osoba

255

C/1/24

Józef Pastor +BD

Kwatera E

Nr

Lokalizacja

Ostatnio pochowana osoba

426

E/1/17

Maria Dendys +1992

434

E/1/25

Jan Gnojczak +1990;

Joanna Leszczyńska-Gnojczak +1992

 

Regulamin cmentarza
Informacja o zarządcy i obsłudze

1. Cmentarz w Korbielowie jest własnością Parafii NMP Królowej Aniołów.
2. Administratorem cmentarza jest Ojciec Proboszcz parafii NMP Królowej Aniołów.

Przepisy porządkowe

3. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
4. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu (ekshumację, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie lub wycinanie drzew czy krzewów).
5. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym (segregować).

Gospodarowanie miejscami

6. Czas pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
7. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
8. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
9. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
10. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.
11. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan techniczny nagrobka i porządek w najbliższym otoczeniu.
12. Odstępy między grobami powinny mieć 45 cm.

Przepisy końcowe

13.Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u o. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
14. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.