1) W środę od 19.00 zapraszamy na cichą, półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu.

2) W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha; we wtorek święto św. Marka; w piątek wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort; w sobotę święto św. Katarzyny ze Sieny.

3) Ojciec Krzysztof Ruszel zakończył trzecią, trzyletnią kadencję przeora naszego klasztoru, bardzo dziękujemy mu za jego posługę i polecamy Waszym modlitwą. Ojciec Krzysztof pozostaje jeszcze, przez jakiś czas, proboszczem ale nasza wspólnota, w najbliższym czasie będzie wybierać nowego przeora, prosimy o modlitwę aby towarzyszył nam w tej czynności Duch Święty.

4) Zapraszamy na sobotę 29 kwietnia na „rynek korbielowski” na piknik rodzin połączony ze zlotem pojazdów zabytkowych i otwarciem nowej siedziby Muzeum Motóra. Początek imprezy o 10.00 a w planie:

10.00 – przyjazd gości i rozmieszczenie na parkingu pojazdów zabytkowych
10.30 – przecięcie wstęgi nowej siedziby Muzeum
10.45-11.5 – mecz ojcowie / dzieci
11.30 – 12.30 – konkurencje sprawnościowe
12.30 – 13.00 – mecz żony / mężowie
13.00 – poczęstunek (żurek, kiełbaski z grilla, pieczenie kiełbasy na ognisku)
13.30 – 14.15 – przejazd zabytkowymi samochodami i motorami do dworca w Jeleśni

W czasie całej imprezy zapraszamy na do Cafe Siena oraz na żurek z klasztornej kuchni i pieczenie na ognisku kiełbasy. Współorganizatorami pikniku są: Dominikanie; Korbielowskie Koło Gospodyń Wiejskich; LKS – Korbielów; Muzeum Motóra.

5) Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego.

6) Zapraszamy do Cafe Siena.