Wszystkie aktualne informacje i ogłoszenia znajdują się na stornie Szkółki:

kliknij w ikonkę, lub wejdź przez adres: https://sites.google.com/dominikanie.pl/dsn

Zajęcia w Dominikańskiej Szkółce Narciarskiej adresowane są dla dzieci i młodzieży z parafii oraz najbliższej okolicy. Mają formę gratyfikacji za całoroczne zaangażowanie w życie religijne i społeczne w Korbielowie dlatego też można powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie całoroczne. Zapisy prowadzi o. Proboszcz w oparciu o zaangażowanie dzieci.


Galeria

Zdjęcia 2022 – już niedługo 🙂

Zdjęcia z 2009 r.
Zdjęcia z 2012 r.

Historia

Dominikańska Szkółka Narciarska w skrócie DSN.

DSN została założona w roku 2009 przez o. Przemysława Ciesielskiego, ówczesnego proboszcza. DSN jest przedsięwzięciem parafialnym, rodzinno-religijnym. DSN ma charakter duchowy, kuluralny, sportowy. Do szkółki należały dzieci nie tylko z Korbielowskiej Parafii. Aby zimą dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach narciarskich, musiały spełnić określone kryteria zaangażowania w życie religijne. Zajęcia narciarskie mogły być prowadzone dzięki uprzejmości pani Agaty Madejskiej – wyciąg krzesełkowy BABA, pana Mariana Majcherka – Kuligówka, pana Kazimierza Łysień – Cypisek, pana Leszka Łazarczyka – Ośrodek Narciarski PILSKO.


Kryteria

• dla ministrantów – lista obecności na zbiórkach i dyżurach;

• dla dzieci i młodzieży:

1. zaangażowanie w zajęciach religijnych i kulturalnych (roraty, pielgrzymka, pierwsze piątki miesiąca, majówka, nabożeństwa różańcowe, duszpasterstwo młodzieży, świetlica dla dzieci, półkolonie, prace społeczne u osób starszych i chorych lub przy kościele i na cmentarzu);

2. zaangażowanie w zajęcia sportowe (hala sportowa od listopada; mecze na boisku przyklasztornym);

Zasadnicza część zajęć w szkółce przypada na okres zimowy kiedy to uczestnicy szkółki pod okiem instruktorów uczą się i doskonalą jazdę na nartach.

Uwaga! Nie przyjmujemy do DSN dzieci chcące uczestniczyć w zajęciach tylko okazjonalnie np. ferie lub wybrane dni.


Regulamin

Każdy uczestnik, składając zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach narciarskich Dominikańskiej Szkółki Narciarskiej zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

W czasie zajęć obowiązkowe jest ubezpieczenie NW dziecka (potrzebne dane: imię, nazwisko i PESEL dziecka).

Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci najpóźniej 10 min. przed zajęciami i odebrania ich o ustalonej godzinie. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”.

Każde dziecko obowiązkowo jeździ w kasku ochronnym, w kamizelce z logo szkółki, na sprawnym i przygotowanym sprzęcie narciarskim.

Każde dziecko zobowiązane jest wykonywać polecenia instruktora i osób obsługujących wyciągi, zachowywać się grzecznie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Nauka i doskonalenie jazdy na nartach odbywa się w określonych pod względem umiejętności narciarskich grupach. Dopiero po pierwszych zajęciach podejmowane są przez instruktorów ostateczne decyzje dotyczące przydziału dziecka do grup, w zależności od stopnia zaawansowania. Instruktorzy w trakcie trwania zajęć mogą przenieść dziecko do innej grupy.

W razie kontuzji lub wypadku należy bezzwłocznie poinformować o niej instruktora oraz pozwolić na udzielenie pomocy.

W czasie zajęć nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, brać od nich czegokolwiek i pod żadnym pozorem oddalać się z nimi!

Każde dziecko, które pomimo upomnień instruktora nie stosuje się do postanowień regulaminu zajęć, regulaminu stoku lub kodeksu narciarza może być odsunięte od zajęć. W takim przypadku rodzic/opiekun jest zobowiązany do odbioru dziecka ze stoku na wezwanie instruktora.

Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Zapisując dziecko do szkółki rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku swojego dziecka na stronie internetowej Parafii.


Instruktorzy

Elżbieta Zajda
Tomasz Góra
Zbigniew Kalisz
Stanisław Makuch
Tadeusz Makuch
Jerzy Michalec
Adam Skiba


Kontakt

opieka duszpasterska/snowboard

Elżbieta Zajda
tel. +48 668 246 983