Historia

Dominikańska Szkółka Narciarska w skrócie DSN.

DSN została założona w roku 2009 przez o. Przemysława Ciesielskiego OP. DSN jest przedsięwzięciem parafialnym (rodzinno – religijnym). DSN ma charakter duchowo – kuluralno -sportowy. Do szkółki należały dzieci nie tylko z Korbielowskiej Parafii. Aby zimą dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach narciarskich, musiały spełnić określone kryteria zaangażowania w życie religijne. Zajęcia narciarskie mogły być prowadzone dzięki uprzejmości pani Agaty Madejskiej (wyciąg krzesełkowy „BABA” ), pana Mariana Majcherka ( „Kuligówka”), pana Kazimierza Łysień („Cypisek”), pana Leszka Łazarczyka (Ośrodek Narciarski „PILSKO”).


Galeria

 Zdjęcia z 2009

Zdjęcia z 2012


Aktualności szkółki – dotyczy sezonu 2017/2018

Zajęcia w Dominikańskiej Szkółce Narciarskiej adresowane są dla dzieci i młodzieży z parafii oraz najbliższej okolicy. Mają formę gratyfikacji za całoroczne zaangażowanie w życie religijne i społeczne w Korbielowie dlatego też można powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie całoroczne. Zapisy prowadzi Proboszcz w oparciu o zaangażowanie dzieci.

Zajęcia odbywają się w środy:

od 15.00 Cypisek

od 17.00 Baba lub Solisko

 


Kryteria:

ministranci – lista obecności na zbiórkach i dyżurach

dzieci i młodzież:

1. zaangażowanie w zajęciach religijnych i kulturalnych (roraty, pielgrzymka, pierwsze piątki miesiąca, majówka, nab. Różańcowe, duszpasterstwo młodzież, świetlica dla dzieci, półkolonie, prace społeczne u osób starszych, chorych lub przy kościele i na cmentarzu);

2. zaangażowanie w zajęcia sportowe (hala sportowa od listopada; mecze na boisku przyklasztornym)

Zasadnicza część zajęć w szkółce przypada na okres zimowy kiedy to uczestnicy szkółki pod okiem instruktorów uczą się i doskonalą jazdę na nartach.

 

Nie przyjmujemy do DSN dzieci chcące uczestniczyć w zajęciach tylko okazjonalnie np. ferie lub wybrane dni.

 


Regulamin

Każdy uczestnik, składając zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach narciarskich Dominikańskiej Szkółki Narciarskiej zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

W czasie zajęć obowiązkowe jest ubezpieczenie NW dziecka (potrzebne dane to: imię, nazwisko i pesel dziecka).

Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci najpóźniej 10min przed zajęciami i odebrania ich o ustalonej godzinie. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”.

Każde dziecko obowiązkowo jeździ w kasku ochronnym, w kamizelce z logo szkółki, na sprawnym i przygotowanym sprzęcie narciarskim.

Każde dziecko zobowiązane jest wykonywać polecenia instruktora i osób obsługujących wyciągi, zachowywać się grzecznie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Nauka i doskonalenie jazdy na nartach odbywa się w określonych pod względem umiejętności narciarskich grupach. Dopiero po pierwszych zajęciach podejmowane są przez instruktorów ostateczne decyzje dotyczące przydziału dziecka do grup, w zależności od stopnia zaawansowania. Instruktorzy w trakcie trwania zajęć mogą przenieść dziecko do innej grupy

W razie kontuzji lub wypadku należy bezzwłocznie poinformować o niej instruktora oraz pozwolić na udzielenie pomocy.

W czasie zajęć nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, brać nic od nich czegokolwiek i pod żadnym pozorem oddalać się z nimi!
Każde dziecko, które pomimo upomnień instruktora nie stosuje się do postanowień regulaminu zajęć, regulaminu stoku lub kodeksu narciarza może być odsunięte od zajęć. W takim przypadku rodzic/opiekun jest zobowiązany do odbioru dziecka ze stoku na wezwanie instruktora.
Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej korbielow.dominikanie.pl.


Instruktorzy:

Elżbieta Zajda
Tomasz Góra
Tadeusz Makuch
Stanisław Makuch
Adam Skiba
Zbigniew Kalisz
Jerzy Michalec

 


KONTAKT:

o. Krzysztof Ruszel OP
tel. 796 137 140
e-mail: korbielow@dominikanie.pl

Elżbieta Zajda
tel. 668 246 983