W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł pisze: „Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą” (1 Kor 9, 25). Wyjątkowość naszej siłowni polega na tym, że stanowi ona część Café Siena, która z kolei jest jedną z form działalności oo. Dominikanów w Korbielowie. Dlatego nie jest naszym celem skupienie się wyłącznie na rozwoju sprawności fizycznej (przemijająca nagroda). Dajemy natomiast szansę, by poprzez wytrwałość, ćwiczenie się w dyscyplinie, wspólnej trosce o to miejsce; poprzez spotkania, wzajemną pomoc i wyrozumiałość pomagać sobie i innym w dążeniu do nagrody nieprzemijającej.

 

Działalność siłowni jest całkowicie charytatywna. Nie zatrudniamy trenerów ani osób sprzątających siłownię. Dlatego podstawową zasadą korzystania z obiektu wspólna troska.

 

Poniżej znajduje się regulamin, którego przestrzeganie pomoże wszystkim korzystającym z siłowni.

 

REGULAMIN SIŁOWNI
PRZY CAFE SIENA

1. Każdy korzystający z siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni. Siłownia otwarta jest w godzinach otwarcia kawiarni Café Siena. Inne godziny otwarcia należy ustalić z o. Grzegorzem.

2. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Z siłowni może korzystać osoba pełnoletnia. Osoba która ukończyła 16 rok życia musi posiadać przy sobie pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowi tylko pod opieką osoby dorosłej.

5. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe.

6. Korzystający z siłowni zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

7. Korzystający z siłowni zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (dezynfekcja stanowisk po skorzystaniu z ze sprzętu).

8. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

9. Klasztor nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

10. Korzystający z siłowni będą proszeni o dyżur w posprzątaniu obiektu raz w tygodniu (sobota popołudniu). Uporczywe unikanie sprzątania może skutkować w zakazie korzystania z siłowni.