Od 14 czerwca 2014 roku wznowiła działalność świetlica dla dzieci, którą opiekuje się o. Artur Karkoszka. Zajęcia w świetlicy odbywają się w soboty 9:30 – 12:00. i w tym czasie będą zajęcia artystyczne, muzyczne, kuli­narne, sprawnościowe, sportowe. W ramach działania duszpasterstwa dzieci zapraszamy na nabożeństwa (majo­we, październikowe, droga krzyżowa itd.).

Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. o godzinie 9.30 i 11.00