Od 14 czerwca 2014 roku wznowiła działalność świetlica dla dzieci. Zajęcia w świetlicy (artystyczne, muzyczne, kulinarne, sprawnościowe, sportowe) odbywają się w soboty w godz. 9:30 – 12:00.

W ramach działania duszpasterstwa dzieci zapraszamy na nabożeństwa (majo­we, październikowe, droga krzyżowa itd.).

Wszystkie dzieci zapraszamy w niedziele na Msze św. o godz. 9:30 i 11:00.