Przy naszym klasztorze działa duszpasterstwo młodzieży w ramach którego odbywa się m.in. przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

W piątek, piąteczek, piątunio – zapraszamy na różnego rodzaju spotkania. Zwykle rozpoczynamy o godz. 19:00 od przygotowania kolacji, filmu itd. itp. Okazyjnie zmieniamy godziny idąc na spacer, ognisko, w góry lub na boisko.